Βιομηχανικά Λιπαντικά,

                                                    καταλληλα για τρόφιμα

                                                                                                                                      

   Βιομηχανικές Κόλλες                                                                              Σχεδιασμός κατασκευή                     Υδροδιαλυτές & Hot Melts                                                                   μηχανημάτων και γραμμών
                                                                                                                           επεξεργασίας τροφίμων.